اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان و مشارکت‌ کنندگان از نمایشگاه بین‌المللی‌ ایران آگروفود ٢٠٢٤

این‌ رویداد با اســتقبال چشــمگیر مشــارکت‌ کنندگان و بازدیدکنندگان روبرو شــد. این‌ رویداد مهم‌، که‌ به‌ عنوان یکــی‌ از بزرگترین‌ و معتبرترین‌ نمایشگاه‌های‌ صنعت‌ غذا در منطقه‌ خاورمیانه‌ شناخته‌ می‌شود، شــاهد حضور گســترده شرکت‌ های‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ است‌.
 
در این‌ نمایشــگاه، شرکت‌های‌ بســیاری‌ از کشورهای‌ مختلف‌ از جمله‌ اســپانیا، اطریش‌، امارات متحده عربی‌، ایتالیا، آلمــان، تایلند، ترکیه‌، چین‌، دانمارک، روســیه‌ و هند حضور دارنــد و جدیدترین‌ محصولات و فناوری‌های‌ خود را به‌ نمایش‌ گذاشتند. از جمله‌ محصولات جدیدی‌ که‌ در این‌ نمایشگاه رونمایی‌ شد، می‌توان به‌ فناوری‌های‌ پیشرفته‌ بســته‌بندی‌، محصولات ارگانیک‌ و دستگاه‌های‌ پیشرفته‌ تولید مواد غذایی‌ اشاره کرد.
ارتقاء سطح‌ دانش‌ فنی‌ و فناوری‌ و تبادل اطلاعات روز در موضوعات و تم‌ های‌ نمایشــگاه، معرفی‌ توانمندیها و پیشرفت‌ های‌ کشورمان در زمینه‌ های‌ صنعت‌ موضوعی‌ نمایشگاه ، ارتقاء ســطح‌ مبادلات تجاری‌ کشور در جهت‌ توسعه‌ صادرات غیر نفتی‌ کشور، آشنائی‌ شرکت‌ کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص‌ از نمایشــگاه با آخرین‌ دست‌ آوردهــای‌ علمی‌ و صنعتی‌ شــرکت‌ کننــدگان و تولید کنندگان داخلــی‌ و خارجی‌ در زمینه‌ هــای‌ موضوعی‌ نمایشگاه، تشــویق‌ و ترغیب‌ تولید کنندگان برای‌ رقابت‌ ســالم‌ و هدفمنــد در عرصه‌ ایــن‌ صنعــت‌ و ایجاد فضا گســترده و هدفمند تشــکل‌ها و انجمن‌هــای‌ فعال این‌ اســت‌. در این‌ دوره از نمایشــگاه، انجمــن‌ ملی‌ خرمای‌ ایران و انجمــن‌ ارگانیک‌ ایران به‌ صــورت گروهی‌ و در سالن‌های‌ اختصاصی‌ حضور یافته‌ اند. این‌ حضور پررنگ‌ نشــان‌دهنده اهمیت‌ این‌ نمایشــگاه به‌ عنوان بســتری‌ برای‌ تبادل نظر، معرفی‌ دســتاوردها و ایجاد فرصت‌های‌ جدید برای‌ فعالان این‌ بخش‌ است‌. علاوه بر این‌، پاویون شرکت‌های‌ دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نیز توسط‌ صندوق نوآوری‌ و شــکوفایی‌ ریاســت‌ جمهوری‌ در این‌ نمایشگاه برپا شده است‌ و این‌ موضوع نمایشگاه آگروفود را به‌ یک‌ رویداد ارزشمند و پربار تبدیل‌ کرده است‌.

ابراز رضایت‌ بازدیدکنندگان از نمایشــگاه سی‌ و یکم‌ ایران آگروفود بازدیدکنندگان ســی‌ و یکمین‌ نمایشــگاه بین‌ المللی‌ ایران آگروفــود در گفت‌ و گو با خبرنگاران گروه رســانه‌ های‌ نمایشــگاهی‌(نمایار) ، از کیفیت‌ و تنوع محصولات ارائه‌ شــده در این‌ رویداد بــزرگ ابراز رضایــت‌ کردند.
این‌ نمایشــگاه با گرد هــم‌ آوردن فعــالان صنعت‌ غذا و کشاورزی‌، فرصتی‌ منحصر به‌ فرد برای‌ آشنایی‌ با آخرین‌ نوآوری‌ ها و دســتاوردهای‌ این‌ حوزه فراهم‌ کرد و مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت‌.
آقای‌ حســن‌ زاده، یکی‌ از بازدیدکنندگان، در مصاحبه‌ با خبرنگار  گفت‌: این‌ نمایشــگاه فرصتی‌ بی‌نظیر برای‌ آشــنایی‌ با آخرین‌ تحولات و نوآوری‌هــای‌ صنعت‌ مواد غذایی‌ است‌. من‌ به‌ عنوان یک‌ تولیدکننده محلی‌، از این‌ نمایشگاه الهام گرفتم‌ و امیدوارم بتوانم‌ برخی‌ از فناوری‌ها و روش‌های‌ جدید را در کسب‌ و کار خود پیاده کنم‌.
 

اطلاعات مفیــدی‌ درباره نحوه تغذیه‌ ســالم‌ به‌ دســت آوردیم‌.
آقای‌ طاهری‌، یک‌ متخصص‌ تغذیه‌ و بازدیدکننده دیگر، گفت‌: من‌ به‌ عنوان یک‌ متخصص‌ تغذیه‌، این‌ نمایشــگاه را بسیار ارزشمند می‌دانم‌. بســیاری‌ از محصولات جدید و تکنولوژی‌هــای‌ نویــن‌ در زمینه‌ سلــامت‌ و تغذیه‌ در اینجا معرفی‌ شدند که‌ می‌توانند تاثیرات مثبتی‌ بر بهبود سلامت‌ جامعه‌ داشته‌ باشند.
خانــم‌ رســتمی‌ نیزکه‌ بــه‌ عنــوان یــک‌ واردکننده محصــولات غذایی‌ در نمایشــگاه حضور داشــت‌، اظهار کرد: این‌ نمایشــگاه فرصتی‌ عالی‌ بــرای‌ برقراری‌ ارتباط با تولیدکنندگان و بررســی‌ کیفیت‌ محصولات است‌. من‌ توانســتم‌ با چندین‌ شــرکت‌ جدید قراردادهای‌ تجاری‌ ببندم که‌ برای‌ توسعه‌ کسب‌ و کارم بسیار مهم‌ است‌.
برگــزاری‌ همایش‌ ها، کارگاه‌ها و نشســت‌های‌ تخصصی‌ در حاشــیه‌ این‌ نمایشــگاه، همایش‌ هــا، کارگاه‌ها و نشســت‌های‌ تخصصی‌ متعددی‌ نیز برگزار شد که‌ مورد
 توجه‌ بســیاری‌ از متخصصان و علاقه‌مندان قرار گرفت‌.
خانم‌ مقدم، که‌ به‌ همراه خانواده‌اش از نمایشگاه بازدید کرده بود، بیان کرد: این‌ نمایشــگاه عــلاوه بر جنبه‌های‌ تجاری‌، بــرای‌ مصرف‌کنندگان عادی‌ نیــز جذابیت‌های‌ زیادی‌ دارد. من‌ و خانــواده‌ام از دیدن محصولات متنوع و چشیدن نمونه‌های‌ مختلف‌ غذاها لذت بردیم‌.
 
این‌ همایش‌ ها با موضوعاتی‌ چون نشست‌ همکاری‌ های‌ ایران و هند، نشســت‌ توســعه‌ همکاری‌ های‌ منطقه‌ ای‌ تولید و تجارت محصولات غذایی‌ حلال و امنیت‌ غذایی‌ از مزرعه‌ تا سر سفره برگزار شد و فرصتی‌ برای‌ تبادل دانش‌ و تجربیات بین‌ شرکت‌کنندگان فراهم‌ کرد.
 
نمایشــگاه بین‌المللی‌ صنعت‌ مواد غذایی‌ تهران 14.3 ،با استقبال گسترده مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان، به‌ عنــوان یک‌ رویداد مهم‌ در تقویــم‌ صنعت‌ غذا جایگاه  ویژه‌ای‌ یافته‌ اســت‌. این‌ نمایشــگاه نه‌ تنها فرصتی‌ برای‌ معرفی‌ محصولات و فناوری‌های‌ جدید، بلکه‌ محلی‌ برای‌ تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های‌ تجــاری‌ بین‌المللی‌ نیز است‌. بدون شک‌، این‌ رویداد تاثیر قابل‌توجهی‌ در توسعه‌ و ارتقاء صنعت‌ مواد غذایی‌ کشور خواهد داشت‌.

 

خانم‌ مقدم، که‌ به‌ همراه خانواده‌اش از نمایشگاه بازدید کرده بود، بیان کرد: این‌ نمایشــگاه عــلاوه بر جنبه‌های‌ تجاری‌، بــرای‌ مصرف‌کنندگان عادی‌ نیــز جذابیت‌های‌ زیادی‌ دارد. من‌ و خانــواده‌ام از دیدن محصولات متنوع و چشیدن نمونه‌های‌ مختلف‌ غذاها لذت بردیم‌.
 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *