اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
بذر هویج مارس f1

توضیحات آگهی

خرید عمده بذر هویج مارس – قیمت عمده بذر هویج مارس f1
هویج در انواع خاک ها رشد می کند و بهتر است خاک دارای زهکشی خوبی داشت.
میزان فشردگی خاک بر رشد و طول ریشه (هویج) موثر است. فشردگی خیلی کم یا خیلی زیاد برای رشد ریشه مضر است. در خاک های بسیار فشرده ریشه به صورت مخروطی و کوتاه و در خاک های نرم، نازک و بلند می شود.
هویج را دو نوبت در سال اوایل بهار و اوایل پاییز میتوان کاشت، هویج را معمولاً به صورت خطی یا ردیفی کشت می کنند و فاصله ی بین ردیف ها را معمولاً کمتر از نیم متر و حدوداً 40 سانتی متر در نظر می گیرند.
فواصل بین هر بوته هویج را نیز 5 سانتی متر در نظر می گیرند.
البته برای کاشت خانگی در گلدان و باغچه بهتر است بذر ها را بعد از خیس کردن یک روزه در آب به صورت دستپاش بر روی سطح خاک بریزید و بر روی آن حداکثر دو برابر طول بذر هویج خاک نرم بریزید.
برای منظم شدن فضای کاشت و فشرده نشدن بوته های هویج میتوانید بذر هویج فرنگی را با سه برابر خاک نرم مخلوط کنید و سپس آن را دستپاش کنید. ( بر روی خاک بپاشید ) .

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود