اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
بوتیزان استار اصل آلمان ، علف کش تضمینی مزارع کلزا

توضیحات آگهی

بوتیزان استار اصل آلمان | علف کش تضمینی مزارع کلزا
———————————————————–
علف کش Butisan Star تولید شرکت BASF آلمان بوده و علف کشی ترکیبی و اختصاصی می باشد.این علف کش برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و نازک برگ یکساله مزارع کلزا توصیه شده است و ترکیبی از دو علف کش متازاکلر و کوئین مراک می باشد.این دو ماده با توقف جوانه زنی بذر علف های هرز و نیز از طریق جذب توسط برگ و ریشه علف های هرز،آنها را نابود می کند.اگر در مزرعه ای از این علف کش استفاده شود،پس از برداشت کلزا،می توان هر محصول دیگری را کشت نمود.

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود