اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
جک بلند کننده گاو زمین گیر

توضیحات آگهی

جک بلند کننده گاو زمین گیر
1-در جک های سنتی تمامی وزن بر روی استخوان هیپ افتاده و هنگام بلند کردن دام باعث وارد کردن فشار به هیپ، قوس ستون فقرات و کمر حیوان می شود. در نتیجه باعث کشیدگی و التهاب استخوان هیپ می گردد و جابجایی دام بسختی انجام می شود.
2- این وسیله دارای طراحی منحصر به فرد جهت تقسیم وزن بر روی استخوان هیپ و لگن می باشد.
3- به دلیل توزین متعادل وزن بدن دام، امکان جابجایی به آسانی صورت می گیرد.
4- در این وسیله تکیه گاهی با مت نرم برای قرارگیری لگن دام تعبیه شده است.
5- هنگام بلند کردن دام به دلیل تقسیم مناسب وزن بین هیپ و استخوان لگن، فشار کاملا قطع شده و ستون فقرات کاملا صاف می ماند در نتیجه فشار کمتری به این ناحیه و استخوان هیپ وارد می گردد.

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود