اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
خرید پودر دکستروز خشک

توضیحات آگهی

خرید پودر دکستروز خشک

فروش دکستروز خشک و آبدار – دکستروز Dextrose
یک قند ساده است که از ذرت ساخته شده است.
یکی از شیرین ترین مشتقات نشاسته است.

کاربر و خواص دکستروز:
نانوایی و قنادی
لبنیات
نوشیدنی ها

دکستروز آبدار که حاوی 9% آب کریستالیزه است و بیشترین کاربرد را دارد.
دکستروز خشک که حاوی 0.5% آب کریستالیزه است.

 

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود