اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
فروش بذر گوجه فرنگی های پیل 303 سمینس

توضیحات آگهی

بذر گوجه فرنگی های پیل 303 سمینس
محصول کشور آمریکا

کمپانی سمینیس

هر قوطی 10/000عددی

تاریخ تولید 2019

گوجه ایمیان رس
ویژگی گوجه های پیل 303
دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب برای جلوگیری از آفتاب سوختگی
میوه بلوکی شکل
وزن میوه 120 تا 150
ماندگاری مناسب
مناسب برای بازار و ربی
مقاوم به ویروس موزاییک فوزاریوم ورتیسیلیوم و نماتد
ویژه فضای باز
ارسال به سراسر کشور

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود