اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
فروش جوجه اردک پکنی گلپایگانی بهترین کیفیت

توضیحات آگهی

فروش جوجه 1 روزه گلپایگان درجه یک
فروش جوجه اروزه 30روزه اردک با راندمان وزن گیری
فروش مرغ بومی تخمگذار
فروش خروس گلپایگانی
تمام جوجه ها واکسن خورده وما کیفیتشان را تضمین میکنیم