اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
فروش سم اکوئیب بایر المان

توضیحات آگهی

اکوئیپ علفکش جدید انتخابی ذرت است که برای کنترل بیشتر علفهای هرز باریک برگ ( یکساله و دائمی ) و نیز پهن برگ به صورت پس رویشی توصیه شده است . ماده موثر اکوئیپ بنام فورام سولفورون پس از سمپاشی سریعا َ توسط علفهای هرز جذب و به صورت کاملاَ سیستمیک به ریشه ها و نیز برگها منتقل و با جلوگیری از کار آنزیم استوهیدروکسی اسید ، مانع از ساخت پروتئین در ساختمان علفهای هرز حساس می گردد . اکوئیپ به علت داشتن ماده ایمن کننده ، خطر سوزندگی بر روی گیاه ذرت ندارد و به علت داشتن فرمولاسیون خاص ، در موقع مصرف ، نیازی به افزودن روغن به محلول سمی آن نیست .

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود