اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
فروش سم مایستر بایر المان

توضیحات آگهی

نحوه اثر: مایستر بصورت فرمولاسیون جدید روغن قابل پخش (OD) از گروه علف کش های سولونیل اوره و همچنین حاوی ایمن کننده ذرت بنام ایزوکسادیفن – اتیل در ترکیب خود است. ایمن کننده فوق، ذرت را از خطر سوزندگی محافظت می کند، بدون آنکه کاهشی در تاثیر علفکشی مایستر ایجاد کند.
مانند سایر علفکشهای این گروه، نقطه تاثیر فورام سولفورون و یودوسولفورون، آنزیم استوهیدروکسی اسید می باشد(AHAS).
اولین علایم تاثیر علفکش چند روز پس از مصرف به صورت بروز لکه های رنگ پریده و پراکنده و بافت مرده روی برگ علفهای هرز مشاهده می شود.
علفهای هرز حساس، توقف رشد و علائم تاثیر را زودتر نشان می دهند. بطور متوسط 1 تا 4 هفته پس از سمپاشی علفهای هرز کاملا از بین می رود.
1 تا 3 روز پس از سمپاشی: رشد علفهای هرز متوقف می شود.
4 تا 10 روز: ابتدای زردی، رنگ پریدگی و سپس رنگ علفهای هرز به قرمز تبدیل می شود.
7 تا 20 روز: بافت مرده در علفهای هرز مشاهده می شود و نهایتاً از بین می روند.

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود