اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
مخلوط کن ، بلندر . ویتامکس

توضیحات آگهی

یک دستگاه مخلوط کن قدرتمند، با کیفیت و خوش ساخت، باید به ویتامکس اشاره کنیم.

انواع مدل های مخلوط کن ویتامکس

مخلوط کن صنعتی ویتامکس مدل BLW-03
مخلوط کن صنعتی ویتامکس مدل BLW02
مخلوط کن صنعتی ویتامکس مدل 767
مخلوط کن ویتامیکس VITAMIX 5200
بلندر ویتامیکس Vitamix 10089