اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
کود npk 20 – 20 -20 ( کود ان پی کا سه بیست )

توضیحات آگهی

ازت، فسفر و پتاسیم سه عنصر مهم و پرمصرف در گیاه هستند که باعث افزایش رشد رویشی و عملکرد گیاه شده به همین دلیل در کلیه مراحل رشد گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. ولی در زمان های مختلف رشد، میزان نیاز گیاه به این عنصر متفاوت است به همین دلیل ترکیب متعادل 20-20-20 در اواسط فصل رشد توصیه می شود.

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود