اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

سرویس : اقتصاد Archives - اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

عبور صنایع غذایی از آستانه تحمل

به اعتقاد این فعالان به‌رغم وظایفی که دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برای بانک‌ها تعریف کرده بود، به‌‌‌دلیل کسری بودجه نتوانستند از عهده وظایفشان برآیند. عدم‌ثبات در قیمت مواد اولیه چالش بعدی تولیدکنندگان صنایع غذایی طی سال‌های اخیر بوده و همچنان ادامه دارد، چرا که این صنایع وابسته به ارز نیمایی هستند و با […]