اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

سرویس : چاشنی، ادویه ها و کنسرو غیرگوشتی Archives - اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

انحصار تولید زعفران با استمرار قاچاق پیاز در معرض خطر است

غلامرضا میری، گفت: از دیرباز همزمان با فصل کشت، قاچاق پیاز زعفران انجام می شود که به منظور جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت محصول در دیگر کشورها باید نظارت دقیقی در مرزها صورت بگیرد.   به گفته او، پیاز زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک، انحصارش در اختیار کشورماست که متاسفانه تمام سطح زیرکشت زعفران […]