اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی

درباره اگروفودز:

اگروفودز استارتاپ زیر مجموعه هلدینگ آی فودز است که منظور تسهیل ارتباط بین فعالان صنایع غذایی و کشاورزی ایجاد شده است. در اگروفودز شما می توانید آگهی های مرتبط با حوزه فعالیت غذایی و کشاورزی را رایگان ثبت کنید.